HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 18

JPEG (Deze pagina), 513.74 KB

TIFF (Deze pagina), 4.28 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

jl
H
V
ll
E
l zijn wat betreft hun zedelijke en lichamelijke kracht dan
hun broeders die maar één van de beide paden volgen.
Wanneer onze vrienden de vraag stellen ,,Wat is de beste
manier om menschen tot geheel­onthouders te maken en
ze er bij te houden" antwoordt hij: ,,maak hen vegetariërs
en zij zullen onthouders worden."
· Ook Dr. Clark wijst erop, dat door 't eten van vleesch
j dorst ontstaat, niet alleen naar alcoholische, maar naar
·.; alle dranken. Vergelijkt hij de menschen, die dierlijk voedsel
jl gebruiken met zichzelf, dan ziet hij dat de eersten veel
.’ meer drinken dan hij, zoowel onder 't eten als tusschen
F? de maaltijden.
,_ Voorts spreekt hij over de wijze, waarop vegetariërs
staan tegenover het drankgebruik. ,,lk heb een groote
ondervinding gehad omtrent vegetariërs" zegt hij, ,,zoo
groot misschien als die van één uwer in de zaal (waar
hij zijn redevoering hield) en ik heb er maar drie gekend
die alcoholischen drank gebruikten. Van deze drie hield
één het een tijdje vol, en gaf toen het drinken op, omdat
N hij ’t onmogelijk vol kon houden; het smaakte hem niet
meer. De tweede gebruikte alleen nu en dan voor den
J; vorm een glas wijn, en de derde gaf er zijn vegetarisme aan."
3 Van hen, die zoowel vegetariërs waren als geheel-
onthouders, breken volgens Dr. Clark slechts zeer enkelen
hunne belofte; maar wanneer iemand weder vleesch gaat
jï eten, keert hij ook bijna altijd tot den drank terug, Daarom
bestaat er geen vegetariëndronkaard. Hij heeft vegetariërs
gekend die in maanden lang niet gedronken hadden.
zï Vegetariërs behoeven niet te vreezen voor de verleiding
om te drinken, behalve misschien als de keukenmeid bij gë
j vergissing te veel zout in hun eten heeft gedaan. C
In haar werkje ,, Vegemriarzism the radical cure
jj for z`rzz‘empermzce" New­York 1890, haalt Harriet P.
fi 16
I