HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 13

JPEG (Deze pagina), 502.97 KB

TIFF (Deze pagina), 4.29 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

i -
" Allereerst dan dat van Dr. james C. jackson,
oudste geneesheer van een asyl voor drankzuchtigen
te Dansville, Livingston County, New-York. Dit
getuigenis is niet van recenten datum (uit de 2e
helft der 19e eeuw), maar omdat het oud is is het
allerminst waardeloos; integendeel zijn waarde stijgt
nu het door vele anderen in den loop der jaren
een stellige bevestiging gevonden heeft. Het is der-
halve passend met het getuigenis van dezen baan-
‘ breker, in ,, T/ze Laws 0fLzfe" gegeven, te beginnen:
,,Tallooze onderzoekingen heb ik gedaan" zoo schrijft hij
,,waartoe ik speciaal in de gelegenheid was, en ik heb nooit
iemand ontmoet, die aan den drank verslaafd was, of hij
was min of meer een gulzigaard; en nooit heb ik van een
dronkaard gehoord, die zorgvuldig een goede voedingswijze
in acht nam. Wanneer iemand zich gulzig en overdadig
begint te voeden, ontstaat bij hem een bijna of dikwijls een
geheel­onoverkomelijke zucht naar prikkelende dranken. Het
komt er daarom zeer op aan voor degenen, die de matig-
tigheid in drinken willen bevorderen, dat zij ook letten op
,. matigheid in 't eten, Onze dronkaards worden niet gevormd
in de kroegen, zij worden daar alleen maar ingewijd in ’t
gild der dronkaards, De ware opleiding tot dronkaards ont-
vangen zij aan hun tafel tehuis."
,,Het eten van prikkelend voedsel werkt op de zenuwen
van de maag, en door deze worden de smaakzenuwen weder-
keerig geprikkeld, wat de behoefte doet geboren worden
om het gevoel van uitputting, dat ontstaat, tegen te gaan
en aldus tot drankgebruik leidt."
Evenwel is volgens Dr, jackson het gebruik van prik-
kelend voedsel niet de eenige reden voor de drankzucht,
ll