HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 12

JPEG (Deze pagina), 506.58 KB

TIFF (Deze pagina), 4.29 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

Y nog aarzelend uitlaat, erkent in ieder geval algemeen, »­
bij monde van haar meest uitstekende vertegen-
woordigers, dat een lacto­vegetabiel dieet - een
. voeding bestaande uit producten van het plantenrijk,
vermeerderd met zuivelproducten (melk, boter, kaas),
is eieren en honig - in geen enkel opzicht voor een
vleesch­bevattend dieet behoeft onder te doen.
j Bovendien is vleesch een duur voedingsmiddel;
vervanging van het vleesch door passende zuivel-
producten en plantaardige voedingsstoffen geeft, bij l
een volkomen gelijke voedingswaarde, een belangrijke
besparing aan kosten (volgens mijn berekening en
ervaring een besparing van ruim l5 %).*)
Zoo mogen dan de onkundigen of twijfelmoedigen
verzekerd zijn dat er tegen een vervanging van het
gewone vleeschhoudende door een lacto­vegetabiel
dieet geen enkel wetenschappelijk of redelijk argument
is aan te voeren - een waarheid waarvan men
zich in de talrijke nieuwere lectuur over ’t vegetarisme
5 desverkiezend verder kan doordringen, ­-­ zoodat ‘_
’L daarmee ook de bedenking vervallen is als zou het
weglaten van ’t vleesch tot vermindering of opheffing
( der drankzucht in eenig opzicht gevaarlijk of nadeelig
kunnen zijn.
Het groote voordeel eraan verbonden, moge uit
de volgende getuigenissen blijken:
§ *) Zie F. Ortt. Het vegetarisme bezien van de economische
en de ethische zijde. 1911. Prijs 5 cents.
w ‘