HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 11

JPEG (Deze pagina), 452.07 KB

TIFF (Deze pagina), 4.29 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

r dat omgekeerd onthouding van vleeschspijzen - het
vegetarisch dieet - zeer gunstig is om de drankzucht
te verminderen en weg te nemen.
Alvorens eenige van deze getuigenissen aan te
voeren, wil ik met enkele woorden een bedenking
wegnemen, die mogelijk bij sommigen zou kunnen
oprijzen, n.l. deze: of onthouding van vleesch geen
middel is dat even erg is als de kwaal. Of de
mensch inderdaad op den duur zonder vleeschspijzen
t kan leven, en of het ontberen van dit smakelijke
voedingsmiddel niet een te harde eisch is om aan
de patiënten te mogen stellen. .
Het antwoord kan kort zijn. Vleesch is een voedings-
artikel dat zonder eenig bezwaar voor gezondheid
of levensgenot kan gemist worden. Tal van personen
in de beschaafde wereld, van de oudste tijden tot
op heden, die vegetariër geworden zijn, hebben
getuigd en getuigen nog dagelijks, dat door het
weglaten van vleesch uit hun dieet hun gezondheid
_ niet geleden heeft, doch veeleer verbeterd is; dat
hun leven niet armer, maar veeleer rijker geworden
is. Tal van volken, volkstarnmen en klassen, overal,
in alle landen en klimaten over de wereld verspreid,
leveren ’t onweerlegbaar bewijs dat de mensch
physiologisch geen behoefte heeft aan vleeschvoedsel
om gezond, sterk en volhardend te zijn. En de
nieuwere medische en physiologische wetenschap,
die zich op ’t punt van een zuivere plantenvoeding
` 9