HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 10

JPEG (Deze pagina), 484.29 KB

TIFF (Deze pagina), 4.29 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

· ïzaeaïivzg. Ik vermoed dat deze stelling meer tegen- r
I spraak zal uitlokken dan de vorige; ik zal er daarom
Q uitvoeriger bij stilstaan en meer argumenten ervoor
aanvoeren.
. Vooraf wil ik de opmerking maken, dat ongeloovig
schouderophalen van leeken of zelfs van genees-
heeren niet de minste waarde heeft. Wie op dit
je punt nooit heeft nagedacht, niet heeft gestudeerd of
geen ervaring heeft opgedaan en verzameld, heeft
geen recht van meespreken, en zijn ongeloovigheid r
heeft geen waarde, onafhankelijk van den titel dien
hij voor zijn naam schrijft. Wil men weten wat er
lv van deze bewering waar is, dan moet men te rade
gaan of bij medici die dit punt ernstig hebben
bestudeerd en onderzocht en krachtens hun lijn van
studie en hun ervaring tot gezaghebbende conclusies
. zijn gekomen; of wel bij intelligente leeken, die aan
eigen gestel, of door ’t waarnemen van anderen een
j bepaalde ervaring dienaangaande hebben opgedaan.
g; Vooral is van waarde het oordeel van leiders van _
dronkaards­asylen, die in deze richting ondervinding
hebben verkregen.
In de desbetreffende literatuur heb ik nooit een
{ uitspraak van deskundige of ervaringrijke personen
ontmoet, die beweerden dat ten opzichte van drank-
zucht het vleeschgebruik een onverschillige zaak
was; maar talrijk zijn de getuigenissen dat vleesch-
gebruik den trek naar alcohol in de hand werkt en
8 ‘