HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 95

JPEG (Deze pagina), 483.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

97
der eigenaars mocht bevinden. In de notulen der raceclub moet
hierover nog wel het een en ander te vinden zijn.
De voorzitter van de raeeelub was secretaris van het Gewest.
Verschillende l>estuursambtenaren, Waaronder ook de Resident,
hadden de zoogenaamde B. B. Kongsie gevormd en lieten paarden
loopen. En nu moge men mij duizendrnaal verwijten, dat ik
insinueer, doch ik kan niet nalaten tusschen dezefeiten
en de houding van den Resident in deze zaak verband
te zoeken.
Tot nog toe groeit er op betwiste gronden geenrijst.
De huizen zijn trouwens nooit afgebroken. De '
Sulthan heeft de erfpacht weer verkocht aan een
ander voor drie duizend dollar.
l