HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 87

JPEG (Deze pagina), 501.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

l .
i 89
i " allen voor de karapatan schadeloosstelling ontvangen, alleen Harm
Onsnrm niet, en vvij allen zgn er verbaasd over, waarom hij op dien
i grond tot nu toe is mogen blijven Wonen. `
Voor die verbazing bestaat echter hoegenaamd geen reden. De
raceclub zal hem dat om de een of andere reden hebben vergund,
waartoe zij bevoegd Was, behoudens de voorwaarde van erfpachts
i afstand.
W Toch vindt Mr. vnn nm Baaxiyten slotte nog een verzinsel om
den Sultan van Deli te beschuldigen en verdacht te maken door
te schrijven: ,,Totnogtoe groeit erop de betvviste gron-
S Uden geen rĂ¼st. De huizen zijn trouwens nooit afge-
Hbroken. De Sultan heeft de erfpacht weer verkocht
Haan een ander voor drie duizend dollars?