HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 57

JPEG (Deze pagina), 728.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

i
1
i
l
,,Bij het volgende geval- de mishandeling eener vrouw door den be-
, ,,heerder eener onderneming »- vindt de Heer Kooiarzivinn mhn uitdruk-
,,king ,,het was afgrüselük" niet gewettigd, daar die vrouw
,,nog in staat was naar den Oontroleur te loopen,
i .,nadat zij de mishandeling had ondergaan. Ik voor mij
i ,,vind het slaan eener vrouw op zich zelf reeds afgrijselijk, en zeker
. .,in dit geval, waarbij de billen een vuile, vieze, etterige en bloede-
j ,,rige massa vertoonden, al zh het ook waar, dat de mishandelde
,,nog in staat is geweest, zich naar den Gontroleur te slepen. D e H e er
‘ ,,l§ooRDM,rN moge zoo iets de allergewoonste zaak ter
l ,,wereld vinden, mij en anderen lijkt zij at`schnwelijk" iblz.37l.
’ Het komt mg voor, dat Mii. vtm DEN BRAND niet toerekenbaar
i was, toen hij dit neersohreef.
Wat toch staat in mijn brochure over dit geval? Eenvoudig dit,
i en geen letter meer: ,,1-let op blz. 31 - van de Millioenen in Deli -
,,vermelde feit is in hoofdzaak waar. De administrateur liet
j .,echter die vrouw niet eerst onder zijn huis vastbinden, doch op »
,,zijn kantoor komen, waar hij haar met een rotting op de billen
j ,, sloeg, zoodanig, dat eenige striemen zichtbaar waren. Een bloedende,
,,groote, vieze etterwond had zij eohter niet.
,,Onmiddellük nadat zij geslagen was, begaf zich met haar d
,,man naar den controleur, waaruit volgt, dat de Javanen zeer goed N
. ,,weten, waar zij altijd recht kunnen krijgen.
l ,,De administrateur werd strafrechterlijk vervolgd, doch kon niet
,,tot straf worden veroordeeld, omdat de getuigen niet meer te
r ,,vinden waren, toen eindelijk de rechtsdag was bepaald." (Blz. Bll.
A Daarbij had nog kunnen gevoegd zgn, dat die administrateur
ontslagen, en thans overleden is.
Kan men dat het tegengestelde noemen van het door
Mr. van DEN Braun gedaan verhaal'?