HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 55

JPEG (Deze pagina), 747.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

i
1 53 V
zou zgn geregistreerd, welke formaliteit voor de geldigheid wordt
vereisoht, indien zulk werk daarin was opgenomen.
J Het is zoo gemakkelijk gezegd; men ziet herhaaldelük vrouwen
i voor dergelijk werk gebezigd, en het tegenbewijs is natuurlijk niet _
te leveren; doch al zou men het inderdaad wel eens gezien
hebben, dan zijn die enkele malen slechts overtredingen der
i Koelie-ordonnantie geweest, welke niets tegen haar bewijzen.
j Mn. VAN DEN BRAND denke nog eens aan den handel in blanke
r slavinnen. Dat dit herhaaldelnk gezien is, ontken ik ten
i sterkste, want dan zou het bestuur daarvan hebben gehoord, en
, zouden de overtreders zijn vervolgd.
, Gewone werkzaamheden der vrouwen, zooals ME. vAN DEN BRAND
het voorstelt, kunnen het trouwens niet zijn, want grint komt op
de ondernemingen in Deli big uitzondering voor, op vele ontbreken
j grintwegen geheel en al J), gebakken steen wordt op de ondernemingen A
hoogst zelden gebruikt, en het tonnenstelsel bestaat alleen voor de
B hospitalen, waar vaste koelie’s (mannen) voor het grove werk zijn '
aangewezen. In de verblyven der Ohineesche werklieden zal men
tevergeefs naar nachttonnen zoeken; hoogstens zal men er hier
-, en daar een aantreffen, door de wachters dier verblijven daar
geplaatst met het doel den inhoud des morgens naar de door hen
gi aangelegde en onderhouden groententuintjes te brengen als bemesting. i
Juist is echter het beweren van ME. VAN DEN BRAND, dat het
r niet met de waarheid overeenstemt, dat van de ongehuwde
i vrouwen niets tot aanzuivering van het voorschot wordt gekort;
doch dat heb ik ook niet gezegd, wel, (blz. 48 en 49), en dat is
volkomen waar, dat van de ongehuwde vrouwen niets
1) Het grint is ter Oostkust op vele plaatsen moeilijk te krggen, erg
duur en slecht. Gedeelten Gouvernementsweg zijn met granietgrint van
r Penang verhard.