HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 53

JPEG (Deze pagina), 740.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

W jl
l.
lj ,
ll
51
Daarna volgt een derde en laatste uitknipsel uit ,,het centrun1"
j van 12 Januari 1903, een lang verhaal bevattend, niet de moeite
waard hier afgeschreven te worden, over twee Javaansche vrouwen,
1 die dupe waren geworden van een koelie­werver voor Deli, en op
l punt hadden gestaan van met valsche stukken als contract-vrouwen
daarheen te worden gezonden. ,,Deze twee vrouwen scharrelen
,,hier - Batavia - nog dagelijks rond, in de hoop door prostitutie,
,,wat geld bij elkaar te krijgen voor de kosten van de terugreis naar
,,hare Kanipor1gs." Konden zij op andere wijze hun reiskosten niet
verdienen? dunkt, daarvoor bestaat te Batavia wel gelegen-
E heid. En waarom durfden zij zich niet bij het bestuur te gaan
beklagen, waarom heeft schrijver zich niet tot het bestuur gewend?
Q Hij kan toch weten, dat in dit geval de werver kan gedwongen
I worden, tenminste om die vrouwen op zijn kosten naar hun land
l terug te laten reizen. `
. In ieder geval, het uitknipsel kan alleen bewijzen, dat op Java
j bij de werving misleiding plaats heeft, en daarover hebben het ­·
2 bestuur ter Oostkust en de Delische plantersherhaaldelgk geklaagd.
e. ,,Zoo beweert de oud­Resident, dat het werk der vrouwen in
; ,,onkruid wieden, wormen zoeken, het aanleggen der kweekbeddingen I
,,en dergelük licht werk bestaat. Indien hij gezegd had, dat het `E
.,,in deze bezigheden behoorde te bestaan, zou ik hem om zijn _
j Hmenschlievendheid geprezen hebben, evenzeer als ik hem nulaken
j ,,moet over zijn gebrek aan waarheidsliefde, of, ~ indien
.,,hij werkelijk niet beter weet - over zijn gebrek aan weten-
l ,,schap. Een feit toch is het, dat men herhaaldelijk vrouwen
,,ziet gebezigd voor werk, waar in Nederland polderjongens voor l
. ,,werden gebezigd. Grint uit de rivier opbaggeren, steenen kloppen,
,,beertonnen va11 Chineezen wegdragen en leegen, e. d. zijn werk-