HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 5

JPEG (Deze pagina), 463.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

rv 0 0 E E 1v s.· ‘
‘ DE
Tor REGELING v.#1~1 DE RECHTSVERHOUDING Tusscmaw
wERx<0EvERs EN WERKLIEDEN
uw DE
HESIIJENTIE UUSTKUST VAN SUMATM
000R
P. J. KOOREMAN,
0UD­RESl[)ENT DER oosïxusr VAN SUMATRA.
. ·`%'
AMSTERDAM. - J. H. DE BUSSY. - {903.