HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 43

JPEG (Deze pagina), 734.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

r
ei
ll V
zj `
ï
41
ä
ordonnantie, vvant overal in N.-I., VVEt2ll`KO€llG·Ol`dOUll&lltlël1 gelden.
en dat is, meen ik, in al onze Buitenbezittingen, wordt in geval
l van vverkcontractbreuk geen vergoeding van kosten, schaden
· en interessen, maar straf van den Rechter geeischt, en indien
Mr. VAN DEN BRAND meer practijk had gehad, dan zou hij onder- B
vonden hebben, dat vvanbegrippen omtrent het recht als door
Mr. DANNENBERGH vermeld - en erger ~ overal in N.­I., ook in
Nederland voorkomen.
Uit dit staaltje kan echter wel een geheel andere conclusie
worden gemaakt.
. ~ i Die eerste Landraad-president had een uiterst moeielijke taak.
1 moest in Deli een ordelijkerechtsbedeeling scheppen, de wet zoo
stipt toepassen als dat van een rechterlijk ambtenaar werd geeischt.
E Kalm en vastberaden en zonder ook maar een oogenblik van
zijn plicht af te vvhken, volbracht hij zyn taak, vvelke hem menig-
, maal heeft doen handelen in strijd met de vvanbegrippen der planters.
Desniettegenstaande vvas hg spoedig een, vooral in de planters­ ’
Wereld, gezien en hooggeacht man, vvien bh zgn vertrek uitgeleide
gedaan vverd met blijken van de hoogste sympathie, en wiens vendutie
even goed vverd opgejaagd als die van bestuursambtenaren
Worden door dit eenvoudige en door niemand .te vveerspreken '
feit niet zeer vele insinuatien van Mr. VAN DEN BRAND weerlegd
omtrent de verhouding tusschen ambtenaren en planters, en wordt
daardoor niet volkomen bevestigd mijn protest tegen de beweerde
serviliteit van planters tegenover ambtenaren (Blz. 52):
‘ ,,Vandaar de goede verhouding tusschen bestuurderen en recht-
j ,,geaarde planters, en daartoe behoort de groote meerderheid, al
,,loopen de eischen van den dienst en de directe belangen der
d ,,planters soms uiteen, en al moet het bestuur de planters wel
B ,,eens de voet dvvars zetten.
y