HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 31

JPEG (Deze pagina), 722.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

29
ers- wat hetzelfde is, volgens de Koelie-ordonnantie haar geen loon ver-
çkat schuldigd zgn voor de dagen, dat zij geen werk hebben.
ien, Ik kon mg niet voorstellen, dat die jurist­schrijver over de
Zij E Koelie-ordonnantie niet beter weet, wat daarin staat, en schreef die
hun bewering aan een vergissing toe, zoodat ik mg tot de kalme
ook opmerking bepaalde: ,,Het op blz. 52 vermelde kan niet geheel
aan, , ,,waar zgn, omdat volgens het werkcontract de vrouwen ook
en, . ,,recht hebben op loon voor de dagen dat zg niet werken, het geval
zich i ,,van ziekte gedurende meer dan 30 dagen uitgezonderd?
niet · Nu hij daarop terugkomt, en blijft volhouden gelijk te hebben,
j geloof ik, dat hij zijn lezers omtrent den inhoud dier ordonnantie
igen I tracht te misleiden, om haar bg het Nederlandsche publiek in
nen j discrediet te brengen.
Hij verwijst naar zijn model-contract, waar sprake is van
Mr. . werkcontract, wetende, dat al zijn niet alle voorwaarden der i
wde werkovereenkomst in het gesloten werkcontract nauwkeurig opge-
het , nomen, daarvoor toch alle bepalingen der Koelie-ordonnantie ,
` gelden. i
, In het bu ,,Stbl. 1889 No.139" vastgestelde model-contract, komt
van Sub. IV geen tweede alinea voor als in het door Mr. vArv DEN
ijner BRAND gegeven model, luidende: `
even ,,Contractante ten eenre zal geen loon ontvangen gedurende de
Jver­ ,,dagen, dat zij het werk verzuimt hetzij door ziekte, straft ij d
imin ,,0f onwil."
rvan Het geval dat de werkgever geen werk heeft, is dus
ook volgens het model-contract van Mr. vAN Dex BRAND uitgesloten.
;AivD, Tegen de opname dier alinea bestaat echter geen bezwaar, want
wordt voor het werkcontract gelden toch de voorschriften in de artikelen
ezers 2 slotalinea en art. 5 al. 4 der ordonnantie:
zt of, ,,De tijd, gedurende welke de werkman wegens verlof of ziekte