HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 1

JPEG (Deze pagina), 469.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

G . , ’4__~‘, , f pj fë /'
J %· In .· I "‘°{ï......."‘”' ”°iJ.ï.
- ‘ ‘ wg; 0.50
{
I N 0 G E E N S.-
DE
.()ELIE­()RD()NNANTIE
TOT REGELING VAN DE RECHTSVERHOUDING TUSSCHEN
WERKGEVERS EN WERKLIEDEN
IN DE
HEs1nENT1E UUSTKUST VAN SUMAT_IgI_
DOOR
P. J. KOOREMAN,
0UD­RESIDENT DER OOSTKUST VAN SUMATRA.
·°$'
' AMs·1rERDAM. - J. H. DE BUSSY. -- 1903.
T l af?