HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 458.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

»¤=-­ ";.;'.'....",.,,Q,.,,..;.,"‘.' _'_'_',__,____ §_ _ "WT"""`”"”""`” ` " `” ’’`V’ `A wijd", `°`” mr W al li C H W WV in Wi W
zijn gemak gevoelt, doch daarover gaat de zaak niet. De j,
roepende jonge man, hoezeer wij ook de gevoelens mogen
appreeieeren, die hem blijkbaar drijven tot zijn hulpge-
schreeuw, geeft blijk den toestand niet juist en onbevan­
gen te kunnen inzien. Ik raad u daarom, gerust naar huis lj
te gaan. In naam der Wetenschap verklaar ik, dat die Y
j man daar ginds niet verdrinken kan, om de eenvoudige i
mj reden, dat hij niet in het water ligt."
De omstanders, dit woord der Wijsheid en der weten- i
schap gehoord hebbende, schudden het hoofd over den on-
vvetensohappelijken jongeling en keerden huiswaarts, ieder
naar zijn Werk.

, J-?- -T-
W
i
I