HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 56

JPEG (Deze pagina), 592.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

,/4,Ai`_4M`YU/wiiwüi Uw`w­U_`ï~vU_§ Z W N. . . - ' , , , , Y _ -1. Y- x _ pl r-,..,..,.,......
i I
-54 -
,. Delische couranten ,, vrij ongunstig" is voor de planters 1) -
en Gij begrijpt, wat een dergelijke uitdrukking van die
zijde beteekent ­- nu er geen twijfel meer is, meer kan
zijn, of de kern der ,, Millioenen uit Deli" is waar, nu
il" vraag ik U, of het lijdelijk zult aanzien, dat de ziel
Uwer zonen wordt ingewisseld tegen wat goud'? Of Gij er _
i . . .. .. «’§~<
j in zult berusten, dat Uw kinderen tijdelijke welvaart koopen
Y? tegen eeuwigen prijs? Of Gij u niet verzetten zult tegen
jj? den moord der zielen, welke ginds plaats heeft onder Neder-
, lands vlag?
i, g 1) De Bataviasche correspondent van het Soerabajasch Handelsblad
schrijft in het nummer van 6 April j.l.: ,, Mr. VAN DEN BRAND - de
, onsympatkieke ­- heeft niet gelogen? En tot nadere verklaring van
j , deze uitspraak, naar aanleiding van den hieromtrent door de redactie j
~ä uitgesproken twijfel, in het nummer van 13 April d. a. v.: ,,0nze zegs- j
i , man (die volkomen betrouwbaar is en wel zoo gelukkig is geweest het rap-
" port te zien) machtigt ons te verklaren, dat het rapport, wordt het eenmaal
r, gepubliceerd, een schok aan alle optimistische beschouwingen ,
g 4 ran de vrienden der planters zal geven? ­
< Q ,
l

*1

·êl
D1?
i j,
V `ii l
jj >
`
'dï._W__ r` W Y, i _ w NN Y ~ Q