HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 41

JPEG (Deze pagina), 469.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

l `=
i á
E Tr!
­- 39 - l
trekke men evenwel niet de conclusie, dat juist bij die
maatschappij de verhoudingen het ergerlijkst zijn. Dat is .
niet zoo. Het ligt voor de hand, dat hoe langer het onder- ,
zoek duurde, hoe minder ongerechtigheden er gevonden ,
. werden. Daar de ondernemingen der Deli-Maatschappij over s
het algemeen het eerst aan de beurt zijn gekomen, hebben l
zij ook de slechtste kans gehad. Ware de volgorde omge-
keerd geweest, de uitslag zou ten opzichte der Deli-Maat ·
schappij gunstiger zijn uitgevallen. Dat ligt in de rede.
l
I
. AQ
» ä
«,,l
i
l
i ff