HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 37

JPEG (Deze pagina), 759.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

l
T ä
, ­ ee -
{ amokinaker of brandgeroep is in staat de feestvierenden
voor goed van hun stuk te brengen. Zoo’n voorval zou het i
feest kunnen onderbreken, natuurlijk, de feestviering ver-
breken kan het niet. Om liet onheilige vuur, dat hier laait te
blusschen, is heel iets anders noodig, dan plotselinge ramp i
i of dreigend gevaar.
Weinig had de jonge KAREL STILMAN vermoed, toen hij dien
avond een schoon wit pak aantrok om oudejaarsavond bij
·den administrateur te gaan vieren, dat hij de man zou zijn,
die het feest zou doen in ’t water vallen, die het in den
grond bederven zou. Opgeruimd van geest en luchtig van
bart was hij er heen getrokken, blij in ’t vooruitzicht eens
goed te zullen fuiven. Even voor hij zijn huis verliet schoot
_. hem te binnen, dat hij vergeten had te zorgen dat men
met nieuwjaar thuis een brief van hem zou ontvangen. Hij
had nu maar gauw een briefkaart geschreven, die hij bij
den administrateur aan het kantoor zou afgeven. Dan kon
nek, men thuis toch zien dat hij met oudejaarsavond aan hen
gedacht had.
4 Deze briefkaart zou het feest en tevens zijn carriere voor
altijd bederven. "
Hoewel STJLMAN over het algemeen, wat de Duitschers
j noemen ,,trinkfest" en reeds langen tijd over alle ,,Gefühls- t
duselei" heen was, dezen avond brachten het bier en de .
wijn hem niet de gewone opgewonden vroolijkheid en luid-
ruchtigheid, doch viel hij ten offer aan de sentinientaliteit, D
welke drank bij sommige naturen onweerstaanbaar opwekt.
De briefkaart zooeven verzonden had zijn gedachten tl
weggevoerd, terug naar Holland, naar huis. Daar thuis, _ T
daar zaten zij nu, zijn Moeder en zijn zusje en zijn broer- {
tjes .... Hij dronk wat vlug, om die muizenissen kwijt te pg
raken. Vergeefs; zijn gedachten dwaalden voortdurend weg,
ver weg -­ naar huis. ._
,,Ajo, kom Sritmx, zit niet te suffen, zeg ook eens J
wat", zei de gastheer en stootte hem aan.{ ,_!”