HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 31

JPEG (Deze pagina), 570.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

’ l
l z
l
1
’ INLANDSCHE WBAAK.
,,Hantam, Krama!" 1)
‘ Over het hekwerk der voorgalerij leunden de administra-
‘ teur en zijn assistenten. Langs den oprit van het voorerf
stonden groepjes Ohineesche en Javaansche koelies. Green {
woord werd er gesproken. leder keek naar den ingang van .,
het emplacement met die onbewogen gezichten, welke men
_ alleen in het Oosten ziet. .
Daar aan den ingang stonden drie vrouwen, Javaansche
` meisjes, geheel naakt. Aan de armen waren, bij wijze van
teugels, touwen gebonden, die vereenigd door een Jlavaan,
eveneens bijna ongekleed, met de linkerhand werden vastge- i
houden. ln zijn rechterhand hield hij een lange zweep.
,,Hantam, Kramal" klonk het opnieuw van de voorgalerij , ~
,,l11antaml" ‘ ·
Daar klapte de zweep en striemde over de naakte lichamen
der sidderende vrouwen. Zij krompen ineen, dicht op elkan­ . r ij
der, zooveel mogelijk met de handen haar schaamte ver- gll
bergend.
,,Ampoenl minta ampoenl" 2) jammerden de ongelukkigen. h «
,,Hantam, Krama, hantam!" ij
En weer knalde de zweep en weer hurkten de vrouwen
krimpend bijeen en riepen om genade.
..­-­­ l
1) Sla er op, Krama!
2) Genade, genade! i le
i ill
Y