HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 27

JPEG (Deze pagina), 637.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

^ l
l
.1
A, 1
l
1
1
, EEN GEVAARLLIKE UPERATIE.
,, Wat denk je ervan?" vroeg Dr. Lrvxonrrn aan zijn twee j
collega’s, nadat zij gezamenlijk den hoofdadministrateur der
maatschappij Niootia hadden onderzocht en op de voor- ‘
galerij der luchtige woning van den toeannnaatschappij 1) r
gl de diagnose zouden opmaken. e,
,, ’t Is een ernstig geval van zfyfitis, daar is geen twijfel
E, aan," antwoordde Dr. Pmoon en de derde collega, Dr. ,,
VLUGSNEE, knikte toestemmend.
,, Hij zal geopereerd moeten worden, er zit niet anders
op. Maar ik durf de operatie niet aan. Jullie zeker ook niet.
El Hadden Professor Vnsrnnnnn uit Amsterdam hier... ik
Maar daar is geen denken aan," zoo mijmerde Dr. LANCETTE. E
,,Ik weet werkelijk niet, wat er aan te doen is." j
l ,,Geopereerd moet hij worden, dat is zeker. En even ‘
l zeker is het, dat wij geen van drieën met gerustheid de D
operatie kunnen ondernemen. Trouwens ik geloof niet, dat
er in de heele residentie één der collega’s voldoende ge# {Z
oefend is, om hem veilig de zaak te kunnen toevertrouwen. i.
i Misschien PLEISTERBAND?’7 opperde VLUGSNEE.
,,Och, nonsens, er is er hier geen één, zeg ik je. PLEIS-
rnnemvn zoo min als of ik. En tooh, een operatie is de
eenige kans. En misschien zelfs, al lukte ze, gaat hij toch
nog dood met die zwakte. Het had feitelijk al veel eer moeten l
1) Hoofdadministrateur. _,