HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 26

JPEG (Deze pagina), 483.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

4 ­­iv u. ,.,,. F ·A·¥
l.
>
{Y X
- 24 - ‘
conventioneele recht; U te plaatsen boven de armzalige
· denkbeelden en burgerlijke theorieën eener vvegstervende
maatschappij; ik noodig U uit, neen ik eiseh van U, dat
‘ Gij door een vrijsprekend vonnis niet alleen dezen man
, terug zult geven aan zijn werkkring en zijn omgeving,d0ch »
i tevens de overtuiging opnieuw zult bevestigen, welke bij
Lg, sommige eollega’s en medestanders van gedaagde ernstig is
geschokt, dat het nooit strafbaar kan zijn logisch te
jj handelen. °
ii `
. ·|
er
E tl
,‘, ll i
ä, gt
­-
jl
Uil
V te

ss
dit lï
1 ai
Xx