HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 16

JPEG (Deze pagina), 690.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

ä__,,,.,.heee,.-.a.i..;....i._,,,,;..,..,s,,».·i,.mtsï:;:;;ï;;.i.r,eg,.,.,.,K..,41.;,,;,·,:;;:ssïia;.2ä<a;ï¥;:a;,.>:;;;;;;-,;';;.·,._.;;;:._,ï;.·_f,,. .,.;.i .. ..T]i--i.a, ,­, _i_;'f§
I
li
Jij
EEN PLEIDUUI.
.­t=
i
Vriendelijke Lezer, ik veronderstel dat gij u met mij bij
het lezen der voorgaande bladzijden hartgrondig geërgerd
hebt aan .... den stijl van mr. RHEMREV. A, B, C, A I,
A II, A III, ja zelfs A I 10., 20. en 30.! Het lijkt wel
een wiskunstig vraagstuk! Op die manier voortgaande
zullen wij spoedig de reohtswetenschap tot de exacte weten-
schappen moeten gaan rekenen. ’t Is niet om door te komen,
zoo’n requisitoir.
Ik zie uw bezwaren in eu moet ze billijken. Ik begin ‘
dus met mijn verontschuldigingen aan te _bieden, zoo ik uw
litteraire likdoorns beleedigd heb. Gij zult inzien, dat het
j' niet mijn schuld, doch die van mr. Rimmnnv is. Als de let· I
t terkundige knobbel bij dien Officier wat beter ontwikkeld
ware, had hij moeten inzien, dat een dergelijke pikante i
spijze een sierlijker opdissching vereischt. Wat een stof,
niet waar, voor een eenigszins verbeeldingrijke pen! Zie -
il om maar bij het eerste requisitoir te blijven - waar wij
i. als aanleiding tot de strafoefening lezen: ,, aangezien zij in
II het Chineesche kongsiehuis bij den Chineeschen tandil Lnvi '
ii NAI Km dier onderneming waren aangetrofI`en" is het ons
onbegrijpelijk, dat niet met meer nadruk op de laagheid ,
van deze daad wordt gewezen. Nu is het waar, dat men
( mij tegen kan werpen, dat dit de taak niet is van den l
openbaren aanklager, doch meer op den weg ligt van den
verdediger. Hoewel het al zeer onwaarschijnlijk is, dat mij, B
E