HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 563.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

Mm li': “ · WMI; I V, H _,_,’__,_,_ ,__,,,,___ ___v,_ , , W , in M .._,..,­ »·-· -~ ~· ‘: `'`' ”‘ " ` " " "W'., _? W
l
l
­~ 13 - ,
handen gebonden waren, te hebben losgemaakt en deze l
andermaal, doch thans achterwaarts, op den rug, te hebben { i
doen binden, Kmiso met stokslagen heeft aangezet om ,
tusschen twee met stokken gewapende mandoers ­- die zich ~
op zijn last op den weg vóór gezegden pondok op een
afstand van plus minus 25 pas tegenover elkaar hadden l
opgesteld en van hem den last hadden gekregen om Kixniso, i
telkens als lien naderde met hun stokken te slaan ­- ,
hard heen en weer te loopen, en toen KAMiso dat deed,
moedwillig KAM1so op armen, rug en billen verscheiden
stokslagen heeft toegebracht, waardoor vaak genoemde A
inlander verschillende striemen, ontvellingen en zwellingen
op gemelde lichaamsdeelen heeft bekomen en gedurende
minstens drie dagen ziek of onbekwaam tot arbeiden is geweest, V,
hebbende het zoogenaamde spitsroedenloopen geduurd onge-
veer een uur, namelijk eerst van half elf tot elf uur in
den voormiddag en daarna van één uur tot half twee des
namiddags. ..................
pi
« . • • • . • • • • • . • • • • • · • . . , `
M
I I
I
l
«
, J