HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 14

JPEG (Deze pagina), 749.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

q,,,,... ..;¤t..,.;-..tx., ;..;,.;.....a..s.»-t.e:«ï~..<:;;?,;*;1;;;.; It. . ‘­ ïj.°.?_,. ..r.Iin- aan rff T?

ll
­­ 12 ­­
i` vijfde rechterrib infracties zijn ontstaan en genoemde inlan-
der een darmscheur heeft bekomen, die een inwendige ver-
l bloeding heeft veroorzaakt, waaraan deze drie a vier dagen
na zijn opname in het hospitaal der onderneming is gestorven.
in.
1
E dat de heer L, assistent op de onderneming M, onder-
afdeeling N, afdeeling O, nu ongeveer .· ..... geleden op-
jf zettelijk, zonder bevel der gevestigde machten en zonder
dat aanwezig was een der gevallen bij algemeene verorde-
ning voorzien, den Javaanschen contractkoelie Knixnso, die
naar de onderneming X gedeserteerd, daar opgevat en naar
M teruggebracht was, in hechtenis genomen en gevangen
gehouden, in ieder geval van diens vrijheid beroofd en
daarbij mishandeld heeft, immers:
a. toen Kninso op zekeren morgen, nu ongeveer ......
geleden, omstreeks negen uur bij hem op den weg van het
emplacement M naar de bovenafdeeling dier onderneming
in de nabijheid van een in aanbouw zijnde schuur gebracht
i werd, eerst K.xmso’s handen vóór het lichaam met een eind
rotantouw aan elkander gebonden, en die saamgebonden
handen aan de teugels of leidsels van zijn paard bevestigd
heeft, daarna te paard is gestegen en vervolgens Kznvnso
jj, in dien gebonden toestand naast zijn dravend paard voort-
{ getrokken heeft naar de op circa een uur loopens verder
gelegen Javanenpondok in de bovenafdeeling van M, op (
welken tocht Kameo, ’t paard niet kunnende bijhouden, een `
i paar malen op den grond getuimeld is en door het paard
eenige oogenblikken meegesleept is geworden;
b. kort na zijn komst op den weg vóór de Javanen-
Y pondok bovenbedoeld, met het vooraf gevormd plan om
Kmnso af te straffen, alzoo met voorbedachten rade, na de .
touwen en het leidsel of den teugel, waarmede KAM1so’s
K