HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 652.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

“_F_$,__ v ç in ... .,___ .· ~··Y< M ‘ï ' ` ik "` I `/Y:»f,,”‘
M., .­.v?,,«».-* ­-­~»# " ·· B . i " -
1
i
striemen overdekt waren en nadat zijn huishoudster op zijn
last haar aangezicht, borsten en schaamdeelen met fijnge- 1
stooten lombok (Spaansehe peper) had ingewreven, aan palen ,
onder de destijds door hem bewoonde assistentswoning aan
handen en voeten heeft doen binden, in dier voege, dat
ieder dier vrouwen naast elkaar, wijdbeens, en met uitge-
spreide armen tusschen twee palen kwam te staan, hebbende
Y verdachte haar eerst van plus minus zeven uur tot tien uur '
’s avonds aan palen in de nabijheid van de trap der achter-
K galerij en daarna, namelijk den volgenden dag TJEMPO van
zeven uur voormiddags tot vier uur namiddags en Sam van Q
zeven uur voormiddags tot plus minus elf uur voormiddags. jl
ï aan palen nabij de trap der vóórgalerij, zóó dat zij van den
grooten weg gezien konden worden, in boven omschreven
toestand gelaten. ................
...................... ii Z

ä ii. .
,‘ ......................
dat de heer P, administrateur der onderneming Q, onder-
j afdeeling R, afdeeling S, i
A. opzettelijk zonder bevel der gevestigde machten en .
. zonder dat aanwezig was een der gevallen bij algemeene _
verordening voorzien, op verschillende tijdstippen, in ieder
Z geval in den loop van 19 .. . en 19 i. .. de na te noemen 5
contract-koelies, middels ijzeren boeien met kettingen, aan
4 een in het oppassershuis dier onderneming staanden paal. ' i
jj heeft vastgelegd of aangesloten, dan wel doen aansluiten,
’ te weten:
I. den van Batavia afkomstigen inlander lllionx, die van l
de onderneming even gemeld was weggeloopen, doch door
Batakkers opgepakt en naar die onderneming terugge-
bracht was; I
II. den inlander lsniir of Inxr, die eveneens na gedrost
te zijn, op de onderneming teruggebracht was:
1
I