HomeDe practijk der koelie-ordonnantiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 593.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 51.72 MB

älir ~:··~‘,­;‘5¤·<­•·..Z_,...I»­·~.¥·1kx••¥le~•­•••>•'_"_~is­«•$¢'ïL,ï;T;l;ïY;v;­­'» 2;. " lf“"S‘;·:~Jï»-B.§­i·~`~i;­;f#»`~?·«· ·’··Tr"‘ ""‘**
.
al
, sl:
s.
lf
I
`
`
il
E
li
’i
E
ii
li
il,
DRIE REGUISITUIRS VAN RECHTSINGANG. 1) ¢_
=$
l¤_ Door den Officier van Justitie bij den Raad van Justitie
te Batavia, Mr. J. T. L. Rnminnv, werden gedurende het Z
rx Tj
, hem door de Regeering opgedragen onderzoek naar de 2
arbeidstoestanden in de Residentie Oostkust van Sumatra,
" onder vele andere de volgende requisitoirs van rechts­
_,?§ ' ingang genomen:
l , 1. ä
jr « • « • • • • . • • , « • . ­ . • • •­ • • •
jj dat nu omstreeks .... geleden de heer X, assistent op
de onderneming Y, onderafdeeling A, afdeeling B, opzette- [
lijk zonder bevel der gevestigde machten en zonder dat j
, . aanwezig was een der gevallen bij algemeene verordening i,
voorzien, de Javaansche vrouwen TJnMPo en SAM1 - aan- ,§
g gezien zij in het Chineesche kongsieliuis bij den Chineeschen =
tandil Lm NA1 Km dier onderneming waren aangetroffen-
l , na haar geheel naakt te hebben uitgekleed en met een 4
· leeren riem op haar ontbloote billen, terwijl zij met den ,_i
_, buik op den grond lagen, verschillende hevige slagen toe- ’
gebracht te hebben. waardoor genoemde liohaamsdeelen met
1) Tot voorkoming van misverstand worde hier opgemerkt, dat deze
drie requisitoirs niet gekozen worden . omdat zij de ergerlijkste feiten,
; bij het onderzoek aan den dag gekomen, bevatten - want dat is niet
B zoo - doch om de eenvoudige reden, dat deze requisitoirs de eerste
Zijll. (lOO1` IRHEMREY gB1lO111€1l.