HomeEvenredig kiesrechtPagina 18

JPEG (Deze pagina), 551.44 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

jv 16 E
Beschouwen wij nu het voorbeeld dat door de Commissie
van den uitslag der stemming wordt gegeven. Het is hier
onveranderd en onverkort weergegeven.
; gW~_ mn W WH O W Y O md Ik W ièkanjïgs-I€H~11h1;h;§en1ciifer van elke-
« ugïmï N aclïre H °g;,§§§,ïf§{‘ ïaaë;läï‘tëï
lijst i Cälldidatgn, uitgebracht. ;lC“H;§t"uä?gTèb;_aï1:?1t)· GF g
I. IA. van der Hoeven * 300 I .·
j .P. de Zwart I 200 ?
i G. Wagner * 250 I
K. van Wijk 150 E 900
Il. C. Koenen *& 400
ID. van der Mark I 180
B. van Oort * 200
I jP. de wit 120
A F. Meijer 125 5 1025
Yi III. ID. Mos *; 300
; H. Kroon j 65
IL. van Hoorn 35 I 4-00 .
< l
IV. jj. van der Horst *j 800 I
, M. Meys * 600 I
jCr. van Loon * 125
C. de Lange 75 ?
E P. Kooy * 250 à
j. de Vries 150 i 2000
0 v. fn. MOS r 200
I H. Kroon i 30 á 4
eL. van Hoorn 70 300
VI. W. van der Wal * 300
. O. Laan I 125 I 1
1 D. Vos ; 100 l 525
l E
VII. K. Muller * 550
G. Nieuwenhuizen * 350 j
D. Vonk · 75 i
_l. Oudshoorn ï gggg A __g4 g_ï_ggM1000__V g
te zamen 6150 . 6150