HomeEvenredig kiesrechtPagina 1

JPEG (Deze pagina), 609.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

giL;.ï.£ vjï«’.i ` ‘ E RRRRR E M `
. V". .
,· Ex 0 ~ ` ,
( E . , ­ Q
---­­-­-- '§)%­~-<<<;;{. / -
en •
Evenredig Kiesrecht
E NAAR AANLEIDING VAN
HET VERSLAG DER STAATSCOMMISSIE
1 ` ¤00r<
Dr. P. VAN GEER,
oud-hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
’s-GRAvENHA¤E
DE NEDERL. BOEK- EN STEENDRUKKERIJ, .
voorheen H. L. SMITS
1 9 1 5
i