HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 9

JPEG (Deze pagina), 725.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.73 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

nl
9
woordige Secretaris van het Departement van justitie,
maakt in een verhandeling over de Kaapse en Indiese
placaten melding van een placaat, waarbij zou zijn
bepaald, dat het gemeen recht van Zuid Afrika zou
zijn het recht van Holland en West Friesland, voor
zoverre die wetten zich aanpasten aan de omstandig-
heden van Zuid Afrika en niet waren veranderd door
plaatselike wetgeving en dat, wanneer deze wetten
zwegen, het Romeins Recht, zoals toegepast in
de Verenigde Nederlanden, moest worden gevolgd. 1)
Hij maakt echter geen melding van de datum of
uitvaardiger van het placaat. Ofschoon de rechtskracht
Y zowel van de plaatselike als Indiese placaten wordt
l betwist door Dr. VAN ZUL, van Kaapstad 9) is de
· feitelike toestand in Zuid Afrika een duidelik bewijs,
` dat de voorzieningen van dit placaat altans bij ons
l altijd, zij het dan ook onbewust, zijn gevolgd. De heer
VAN ZIJL zelf 3) moet erkennen, dat uit de gerechtelike
stukken, in het Archief berustend, blijkt, dat het Romeins-
Hollands recht de basis was van de rechtspraak en
Z, zegt hieromtrent: ,,Het recht van Holland werd bij
? alle gelegenheden geciteerd; en de verwijzingen naar
p het Corpus juris van jUs1‘1N1ANUs, GRoT1Us, VOET,
N? GROENEWEGEN, VINNIUS, HUBE12, de Hollandse Consul-
, tatiën, MERULA, VAN LEEUWEN, de Placaten van Holland
en andere werken van die tijd kwamen even veelvuldig
A voor als vandaag in de hogere gerechtshoven van
ti Zuid Afrika". Dat het algemeen gevoelen onder de
l) S.A.L.]. vol. 23, p. 246.
` 9) S. A.L.j. 24 pp. I32 en volg.
Q 3) 25 S. A. L.j. p. 252,