HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 7

JPEG (Deze pagina), 671.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

7
veranderende omstandigheden van het land en de
eisen van de tijd.
7 ONBEKENDHEID MET EIGEN SYSTEEM.
2 Die onbekendheid met ons eigen rechtsstelsel hangt
samen zowel met de aard van de bronnen van ons
recht, als met de opleiding van onze juristen.
Vraagt men een jurist vandaag, welk recht bij
ons geldt, dan is zijn antwoord dadelik, het Romeins-
Hollands recht, het recht dat gegolden heeft in de
Provincie Holland en West Friesland. Waarom wij
juist aan het recht van de Provincie Holland de
voorkeur hebben gegeven, is een vraag, die nog niet
is opgelost. De Kaap Kolonie, waar de eerste blanken
zich, zoals bekend, hebben gevestigd en vanwaaruit
Zuid Afrika is gekoloniseerd, was oorspronkelik eene
vestiging van de Oost-Indiese Compagnie. De beant-
woording van onze vraag valt dus samen met die
van de vraag, welk recht de verhoudingen regelde
van de vrije kolonisten in Indië. Tevergeefs zoeken
wij hieromtrent enig licht in de Octrooibrief, door de
Staten Generaal in 1602 verleend aan de Oost­lndiese
» Compagnie, wat des te opmerkeliker is, daar het recht,
P dat zou gelden wel aangegeven was voor het gebied
door de West­Indiese Compagnie bezet. 1) Trouwens,
uit het Octrooi zelf blijkt, dat men zich niet de
1) Voor de West­Indiese Cie zie Plac. van 13 October 1629
§§ 55 en 56 G. P. B. vol. 2, p. 1235, voor Brazilië zie Plac. van
23 Augustus 1636 §§ 42-56, G. P. B. vol. 2, p, 1247, en voor
PAUL DE LOANDO etc. Plac. van 5 julie 1642 § 2I G. P. B. vol. 2,
p. 1267).