HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 6

JPEG (Deze pagina), 738.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

6
in de smeltkroes zouden worden geworpen. Eén van
die baten was ons eigen recht. Het heeft die proef
glansrik doorstaan en door zijn innerlike waarde niet
alleen de liefde behouden van de afstammelingen van
het aloude voorgeslacht, dat met noeste vlijt het
j stelsel had opgebouwd, maar ook de genegenheid r
j gewonnen van de Engelse Afrikaners, waaronder het
K vandaag stoere en krachtige verdedigers telt. De
invloed van het Engels recht is niet te wijten aan
miskenning of opzettelike achteruitzetting van ons
recht. De oorzaken zijn elders te zoeken. Immers
een van de voorwaarden van de overgave was, ,,dat
de burgers en inwoners zouden behouden alle rechten
en voorrechten, die zij tot nu toe hadden genoten”,
wat natuurlik ook insloot het recht, dat toen bij ons
van kracht was. 1) Ook het eerste Charter of justice
aan het Kaapse Hooggerechtshof dat de vroegere
Raad van justitie verving in 1827, verleend, gaf het
hof ,,volle macht, bevoegdheid en jurisdictie om toe te
passen, recht te doen, en te beslissen volgens de wetten
nu van kracht in onze Kolonie voormeld . . .". Deze
voorziening werd woordelik herhaald in het Charter
van 1832, waaronder het tegenwoordige hof in de
Kaap Kolonie werd geconstitueerd. 9)
De hoofdoorzaken van de Engelse invloed waren, en
i zijn vandaag nog de onbekendheid met het eigen rechts-
systeem en daarnaast de rekbaarheid van ons eigen
recht, het vermogen om zich aan te passen aan de
1) Zie Art. 8 van de Voorwaarden van overgave, S. A. L. ].
24, P. 133.
‘ 2) Zie S. A. L. J. 24, p. 133.