HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 5

JPEG (Deze pagina), 685.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

Edelaenááare Heren Burgemeester, Wet/zenders en
Leden van de Raad van deze sind!
_ Edeégroemenáóare Heren Cnrczáeren dezer
Unz`21ersiz‘ez'z‘ !
H oaggeleerde Heren Prafessaren.!
W ellïdelzeergeleerde Heren D0ez‘0ren in de ver-
senillende Faenliezïen, Leetaren en Priwmzï
daeenien!
Dames en Heren!
,,De Engelse advokaat", zo schrijft Rechter WESSELS
in een onlangs door hem uitgegeven werk over de
geschiedenis van het Romeins­Hollands recht (p. 387),
,,die een kijkje neemt in een Zuid-Afrikaans hof,
moet zich dikwels met verbazing afvragen, wat wij
nu eigenlik bedoelen, wanneer we zeggen, dat het
Romeins­Hollands recht het Gemeen recht van Zuid
Afrika is. Hij hoort een geschil over een contract of
misschien een actie tot schadevergoeding in een geval
van overrijding. Hij hoort de stukken lezen en de
termen ,,claim in convention" en ,,reconvention", de
,,declaration", ,,plea" en ,,rejoinder" zijn hem vertrouwd.
De regelen van de Bewijsleer zijn dezelfde, als die hij
in zijn Inn of College heeft leren kennen, en wanneer
j men met argumenteren begint, hoort hij aanhalingen
uit Addison of Leake ,,On Contracts", Addison of
Pollock ,,On Torts", en bevindt hij dat zowel het