HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 44

JPEG (Deze pagina), 852.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

W ' " i
.
lliïlïl E
het Hollands en het Afrikaans recht, dan men ver- gc
wacht zou hebben en dat ons recht meer dan uw we
eigen recht, kan gezegd worden te zijn het nationaal Str
Hollands recht. Ik zei met opzet ,,schijnt uit te zullen OO
sluiten", want ik kan me nauweliks voorstellen, dat be
U geheel onverschillig staat tegenover het recht, dat U
i eeuwenlang de verhoudingen van uw voorouders dh
heeft beheerst, dat een produkt is van hun volks- . mi
p bewustzijn, waarin zich hun volksziel afspiegelt. Immers al]
in het recht vinden wij de belichaming van de ontwik- f da
kelingsgeschiedenis van een volk. Ook twijfel ik er nii
niet aan of een kennis van het oude zal U in staat Sa
stellen uw tegenwoordig recht beter te begrijpen, want Vr
dat oude recht kan toch niet geheel zonder invloed
op uw wetgeving geweest zijn. Het oude moet in OE
menig opzicht altans de richting hebben aangegeven, m
waarin het nieuwe zich heeft ontwikkeld. Niets zal Vi
me aangenamer zijn dan het mijne ertoe bij te kunnen W
dragen U te helpen een beter inzicht te krijgen in de W
geschiedenis van uw volkskarakter en van uw eigen recht. di
r 31
Lmzdgezzaie, { A
l­'ELïi§ï‘ ·
Toen mij die vererende aanbod werd gedaan om ij
hier die Hoogleraarsamt in die Suid Afrikaans reg ag
te aanvaard, het ik dit daarom so gretig aangeneem, H
omdat ik gevoel het, dat ik hier vir ons volk meer b
nut kan stig, dan in ons ei’e land. Die gedagte dat O
ik hier sou verkeer met U en dat ik op die manier V
iets tot uwe vorming bij sou kan draag, het mij,
naas die vooruitsig om mij hier rustig te kan wij aan
die regswetenskap, biesonder toegelag. Ook het ik
=s EW, ‘=
‘äm;m n