HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 43

JPEG (Deze pagina), 776.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

l i
. 43
tussen houdt, uwe rijpe ervaring kan mij voor menige misstap
band, behoeden en gaarne zal ik gebruik maken van uwe
ar êên raadgevingen, die door mij op zo hoge prijs worden nl
Onze 1 gesteld.
H aeggeae/zie Feeéerna Andreae!
ïz`z‘ez`z‘! . . . . .. a
Als oud-student van de Leidsche Universiteit zij
Omen het mij vergund van deze plaats U, die mijn eerste
hoge schreden leiddet op het gebied van het Oud-Hollands
beste 1 recht en meer dan iemand anders mij heeft leren
hebt inzien de noodzakelikheid van een kennis van het
1 aan oude, tot recht begrip van het eigen recht, mijn
wml, eerbiedige groet te brengen. Hoe men ook moge
v€1,_ denken over de verplaatsing van de leerstoel in het
1 dat Zuid Afrikaans recht van Leiden naar deze stad,
31. cn betreuren moeten wij het, voor ons zelf als voor onze
m de ‘ toekomstige juristen, dat wij niet meer in die mate
316gt, het voordeel kunnen trekken van uwe uitmuntende 1
1€d€n kennis van en rijke ervaring in het Oud­Hollands
VGP recht, als anders het geval zou zijn geweest. Troosten
C1 zal moge U de gedachte, dat in uw geest het werk hier A
116611 zal worden voortgezet. 1
at zal
0011- Dames en Heren Hollandse Studenten in de
·1'V9·H Reenisweiensenap !
ding 1
een Dat mijn werkkring ligt op een gebied, dat nauwere i
ttigê aanraking met U schijnt uit te zullen sluiten, is niet
ligt te wijten aan het Afrikaanse volk. Omstandigheden,
niet die U beter bekend zullen zijn dan mij, zijn de oorzaak 1
mee geweest dat er vandaag een groter kloof is tussen
K
l
I
2
l
l