HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 40

JPEG (Deze pagina), 881.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

lhui E
á<*?ä*sl. l
i

lïêgf
40 ï
.;lllï« .
deuren uwer Universiteiten voor ons zijn opengesteld ul
en de steun aan onze studenten verleend, maar ook 01
de instelling van een leerstoel in het Zuid Afrikaans 11*
i` recht hier ter stede. Hier in dit land, waar de strijd Of
llïäjjlj voor eigen volksbestaan reeds lang is uitgestreden, g
j j' waar alleen maar van buiten gevaar te duchten is W
voor een aanslag op uw nationaal leven, kunt U IT
zich moeilijk voorstellen, hoe het gaat in een land, H
waar dageliks van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, _ Cl
jaar in en jaar uit, alle pogingen worden aangewend vl Zl
lil door een levenskrachtig en doelbewust ras het bestaans- g
recht te betwisten aan een jong volk, waarvan een é
groot gedeelte, en dat vooral onder het meer ontwikkelde, li
nog niet heeft leren inzien, dat men alleen door trouw €
te blijven aan zich zelf, door vast te houden aan de C
geestelike nalatenschap van het voorgeslacht, zichzelf E
als volk een eigen bestaan kan verzekeren. Vraagt f
men wat hiervan de reden is, het antwoord is, hun ë
opleiding. jarenlang is hun geleerd, dat hun eigen l
taal geen taal is voor ’n fatsoenlik mens, alleen maar Z
een kombuistaal, ,,kitchen­dutch", ’n verachtelijk patois, J
en is de geschiedenis van hun voorgeslacht hun ‘
verdraaid voorgesteld op ’n wijze, die noodzakelik leiden ¥
_ moest tot ’n minachten van dat voorgeslacht. Kan *
het U dan verwonderen, dat menige jonge Afrikaner, ‘ ¤
die maar lang genoeg op school is geweest, opgegroeid 1
tot man, onder die indruk blijft voortleven, zijn eigen
taal die plaats toekent, die haar op school is aangewezen
en onverschillig staat tegen over de strijd, die hij
om zich heen ziet? In die toestand is wel veel ver-
betering gekomen in de laatste tijd, maar het zal nog
lang duren, voordat van de school die bezielende kracht
l

l