HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 38

JPEG (Deze pagina), 902.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

yay lg
wilg E
ï `êgïl
l`¥`ïYi
llv- Ei
r 38 l.
.' Eë
lijp, .b . . . .1 .k .. ,_
g wil voor mis ruik, maar mettemin wi 1 er op wijzen, j Va
Qi dat wanneer de rechter nieuwe misdaden gaat scheppen ku
Q als gzzsips 77207/257% of Omdat cl001‘ de schrijvers VCT- ha,
melde misdaden minder er zi`n dan de door hem I
Al _ g J _ _ ; he
tot misdaad gestempelde daad, of omdat ,,pr1nc1ples in
of common sense" een daad karakteriseren als een ! Va
i door de rechtsorde met straf te wraken handeling, CO
·. • •. • `
hij een terre1n betreedt waar zijn werkzaamheid volgens Op
.l?T`~ _ _ · _
?flQg§y” moderne begrippen in het allerminst gewenst is. SC]
Vraagt men ten slotte, of wij de invloed van het l 16X
Engels recht moeten betreuren, het antwoord is, neen. Va
Daar waar de twee rechtsstelsels dezelfde beginselen m,
huldigen, zijn de Engelse Rapporten een rijke bron Va
van inlichting en kennis, en waar ons recht te kort ni,
schiet, hebben de billike be inselen van het En els ‘
,!»l,l · g . . g of
handelsrecht, opgebouwd door de praktiese zin van lm
de Engelsche rechters, ons in staat gesteld te voldoen . Vi]
aan de vermeerderende behoeften van het wassende ,= Va
verkeersleven, zodat wi` ekre en hebben niet het
J g S
zuivere Engels recht, maar een mengsel van het W
wällïï oede in het oude en het oede in het nieuwe recht. Y
M,. g S ,
Wel heeft men hier en da.ar een zuiver Engels
beginsel toegepast, dat aan ons recht vreemd was, j
maar vaste wortel heeft het niet geschoten. Betere
, kennis van het eigen recht verdreef de indrin er of l
l e g E g<
zal hem nog verdrijven. Want dit moet ten volle l VC
t, worden erkend, de Zuid Afrikaanse rechters, van l
[;1~2.¤ . . . ; CU
jjïgjvm welke nat1onal1te1t ook, staan loyaal tegenover ons l U
eigen systeem en schromen niet gemaakte fouten te j is
herstellen. De redenen van die loyauteit zijn niet ver kr
te zoeken; ze zijn de innerlike waarde van ons oude in
recht, de brede geest van billikheid, die elk deel er j gf
ll
l l
ç¥;ï#i‘gï lj
ulï xl W
ëlëëäál . l
F‘ä*ï@{` l l
n l?
iïëïïïï l
W »j‘. X NAW? YA Y .