HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 37

JPEG (Deze pagina), 746.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

l
a
37
(mbam { misdaad te straffen? Wordt hierbij niet de gewoonte
Cr ons als rechtscheppende factor ook in het strafrecht erkend?
m die Wie ziet niet het pregnante van het op zich nemen
gedrag van de positie van cuszas mamzm van het volk door
rekken het Hof? De Engelse invloed is duidelik.
Cneigd Dit is trouwens niet het enige geval, waar het hof
mbêtgf zich op zulk een vrij standpunt heeft gesteld, want
H allen in een andere zaak 1) waarin I-Ioofdrechter DE V1LL1ERs,
cnbaar m. i. ten onrechte, op grond van wat vAn DER
Voet 1) KEESSEL 9) daaromtrent zegt, gemeend heeft, dat de
ädadêm compositie van een misdaad tussen de pleger en de
VC1_OO1__ benadeelde, een misdaad was, liet een der rechters
nsmmc zich aldus uit: ,,I concur; and without going into
lmêndc the Roman­Dutch law at any length, I would only
Ordêlên say, that on principles of common sense the offence
Echtêrs charged by the indictment is an offence liable to
hügcm , punishment/’ Wanneer men de wetten had nage-
rbindcn slagen, waarop vAN DER KEESSEL steunt, dan had
worden men duidelik kunnen zien, dat hij alleen sprak van
êlachtig de compositie tussen de publieke aanklager, en de
uit het beschuldigde, en dat h1j in het allermmst niet een
Bench, autoriteit is voor de 1ngenomen stelling. Het feit,
Wêtmük dat volgens het Engels recht de compositie van een ,
Oem en misdaad strafbaar was heeft ongetwijfeld het Hof
rn aller- beïnvloed en de rechter zo geredelik ,,on principles
jj of common sense" doen verklaren, dat het bij ons ook
DORMAN, het geval is. ­ ·
ier een In de praktiese zin van onze ·rechters en hun j
mindêm gezond verstand hebben wij een vrij grote waarborg
ergelike M-?-_)-ME
1) QUEEN v. THOMAS 1 B. A. C. p. 205.
2) Th. 520.

ll
lg I
lä il