HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 36

JPEG (Deze pagina), 849.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

.ï*ï?.‘ï ii ` " '` ` " " ‘ ‘
l
üllfi
·ê‘ï`
T€~ l
tèïêëy 6
3 1
w Jil . . . ï J
ljjgr rikheid, luidde als volgt; ,,De vraag of openbare L
jlïgjäçêi onbetamelikheid een strafbaar misdrijf is onder ons zc
gemeen recht, hangt af van de betekenis van die
term. Indien daarmede wordt bedoeld zodanig gedrag Z3
in het openbaar, dat het uit de aard der zaak strekken E
( moet tot zedelike ontaarding in anderen, ben ik geneigd _
te geloven, dat het een strafbaar misdrijf is. De onbeta­ ën
Ffrläf, melikheid de beschuldi de te laste ele d is in allen m
j E g Q , m
dele even ergerlik en een even grote bron van openbaar K
Qlljl; kwaad als sommige van de handelingen door Voet I)
f ebracht onder het hoofd van buiten ewone misdaden. CC
Ik zou misschien nog geweifeld hebben de veroor- _
deling te bekrachtigen, ware het niet de konstante Z1
IW wl? A .. . . . ä Ell
praktijk geweest van magistraten, in verschillende ;
delen van de Kolonie, personen te veroordelen Z Sï
wegens openbare onbetamelikheid en van de rechters Y C
van dit hof zodanige veroordelingen te bekrachtigen. P;
· Deze bekrachtigingen door een enkele rechter verbinden S
het hof wel niet, maar kunnen toch ook niet worden Ei
’ lift" .. . • •. . (
voorbij gezien in het oplossen van een twijfelachtig , b
»«. = . .. . . z
punt 111 het strafrecht. Ook mogen wij niet uit het l i
rr’. . . , I a
oo verliezen, dat 1n En eland de ueens Bench, I; I
j, 3 E . d_
j als de cusias mazum van het volk, zonder enig wettelik j `
voorschrift daaromtrent, heeft gestraft met boete en
X evan enisstraf o enbare onbetamelikheid van aller- ï
lil l g g P ‘ Q
schandelikste aard". jg
Zien wij hierin niet duidelik de leer van MOORMAN, `
dat het voldoende is dat de Wetgever (hier eenj
” schrijver) zich hebbe verklaard omtrent mindere Q g
evallen om een nog er ere of ten minste der elike W
jxlllllj g D g g w
V: ir _­___;__
‘j_4, I 1) 47:11:2.
lg; ë
.

rä .
Eëëeï g.; je
`liiïi E
ltr ll
’i:li$i"i
4 n lá