HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 34

JPEG (Deze pagina), 845.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

tpg ls ‘ A [I


dl? i
. 34 l
mOO1‘d, 1) had, ZOI1ClC1‘ Clllg 1T10lIlCl; CCD;
g€`WCC1‘ Opg€1'10l'1’l€1”1, CH CCD SC1‘gC3.I1lI dOOClgCSCl'10lLCI‘1.ä On
De vraag was of hij zich schuldig had gemaakt aanj ge
moord, waar de doodstraf op staat, of alleen aan straf- OH
bare manslag. Zijn verdediger betoogde op grond van rm
wat VAN DER LINDEN, wiens werk, zoals U zich zultj gm
herinneren, bij de Grondwet gezognebbeod Wasä da.
verklaard, beweerde, dat een noodzakelik bestanddeel
ll van de misdaad van moord was, dat de dader eenl ZIJ]
of ander motief had, bijv. een winst of voordeelj H‘
ij beoogde. Rechter KoTzE erkende, dat dit de mening ge
van vAN DER L1N¤EN was, dat de Grondwet vggpj gul
schreef, dat de wet, zoals neergelegd in het Hand- €‘
beek van VAN DER LINDEN, lT10€SlZ worden gevolgd, mèt da?
deze belangrike beperking echter dat hij op zodanige gm
wijze moest worden geinterpreteerd, dat hij niet ini u
lil H] strijd zou zijn met het algemeen recht en de praktijk hal
van Zuid Afrika, en kwam tot de conclusie, dat de ZO]
definitie van VAN DER LINDEN moest wijken voor die Str
van de Afrikaanse l`1OV€1‘1, CH dat gC€I'1 ZOCl3Hlg
motief werd vereist. De deünitie door hem van moord thf
lg? dear gegeven was de Engo1S€_ ne•
Ik wees er reeds op, dat v. D. LINDEN onder de
* invloed van de theoriën der criminalisten van zijn tijd fel
de regel OPSlC€lCl.€ ,,g€€D 1‘I1lSCl3,3,Cl ZO[]Cl@r 5ty3_[·`f`@nd€
wet". Raadplegen wij echter oudere schrijvers, dan
Zlêïl Hlêlï 9ll€€I1 3.3.11 de gewoonte de macht van jdoi
het scheppen van misdaden toegekend 2) maar ook °‘
dat sommige aan de leer van v. D, LINDEN dood
em- er
1) 1 KoTzE p. 50. I
gg 2) VoET 47. rr. 2.

li
li-
Wnri . , L