HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 33

JPEG (Deze pagina), 811.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

ss ’
ng van daar, waar wij op het Romeins recht zijn aangewezen
er een §voor de definitie van enige misdaden, kunnen wij
, Straffe nauweliks spreken van een wet, die de misdaden
nisdaad definieert en de straffen er op bepaalt, want al geeft
andere men argumentshalve toe, dat bij wet, en niet door
aal- als gewoonte, het Romeins recht hier in Holland is gere-
en, dat cipieerd, de omvang van die receptie is toch zeker
lhoudan door de gewoonte bepaald. Zelfs in het Romeins recht
raf van jhebben wij geen vast steunpunt. Bovendien wees
Zondere MELc1-11011 KEMPER in zijn Inleiding tot het Wetboek
al- naar van Stafrecht van 1808 1) er reeds op, dat het
gonneine lijfstraffelik recht door de Romeinen nooit als een
je Werd samenhangend geheel is behandeld, terwijl daarenboven
nansten vooral het oudere strafrecht van dat volk zozeer in
in ons geest en strekking verschilt van het recht van latere
;”nn]]a tijden, dat men niet dan ten uiterste behoedzaam de
nntggên- uitspraken in de Pandecten op hedendaagse gevallen
gtgn op kan overbrengen. Het gevolg hiervan is, dat wij, om
straf te te weten te komen, of een of ander handeling een
1_ Zodra misdaad is, onze schrijvers er op moeten naslaan en
komen, wat ons bij hen wel het meest treft is een ontbreken
tis ook van een scherpe omlijning der begrippen. Hunne
den van definities stemmen niet altijd overeen, zodat het dan
Wkenrgg afhangt van de voorkeur die de Rechter aan de een i
met een of andere definitie geeft, of iemand als misdadiger zal
al hggl worden gebrandmerkt of niet, en onwillekeurig geeft
en, die men aan de deünitie die met het Engels recht over-
Stellen, eenstemt, de voorkeur. Een geval uit de praktijk zal {
niet het rï U dit verduideliken. ln 1878 stond een zekere Boorn
gn naar in de Transvaal terecht op een beschuldiging van
vendien -­­-­-­-
'Cl. OOl< 1) Pag. 164.
5
á è