HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 32

JPEG (Deze pagina), 898.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

ïrifgl: `Y - - ., V . , Y Y wvrwg

, j

Eï; 2
l 3
. schrijver omtrent het strafrecht, onder aanhaling van da?
QU1sToR1>; ,,Alle misdaad veronderstelt, dat er een §VO‘
wet voorhanden zij, die op dezelve daad een straffe Hal
stelt: ontbreekt dezelve, dan kan aan geen misdaad dd
worden gedacht, al ware ook die daad in andere mê
landen onder zware straffen verboden", maar als gal
l r men zijn verhandeling doorleest, merkt men, dat Cl?
hij zich in het allerminst niet aan deze regel gehouden dO‘
heeft. Zowel voor de definitie als voor de straf van hêl
het merendeel der door hem vermelde biezondere MI
g misdaden verwijst hij niet naar een wet, maar naar lval
,;.,,,i· schrijvers omtrent het strafrecht en naar het Romeins lijf
recht. Toen VAN DER LINDEN die regel opstelde werd SM
gl hij meer beïnvloed door de theoriën der criminalisten VO‘
van zijn tijd dan door de feitelike toestand in ons gg
recht. Ik wil daarmee niet zeggen, dat de regel: ,,nulla tll<
rgp poena, sine lege poenali" bij ons niet bekend is, integen­ uit
deel, mochten onze wetgevers het soms vergeten op ka
de overtreding van een gebod of verbod een straf te te
stellen, de overtreder zal niet worden veroordeeld. Zodra ml
j we echter op het gebied van ons gemeen {recht komen, W2
neemt men de zaak zo nauw niet. Trouwens, dit is ook Va
j~‘', een onmogelikheid. Wanneer wij voor de misdaden van de
Z ons gemeen recht gaan eischen een wet, die nauwkeurig afl
. een misdaad omschrijft, en het plegen ervan met een of
meer of minder bepaalde straf bedreigt, zal er al heel W<
j weinig van die misdaden overblijven. Wetten, die m'
ljjlll op met name genoemde misdaden straffen stellen, €€
ontbreken wel niet geheel, maar ze omvatten niet het U
gehele. terrein van het strafbare doen of laten en naar in
defm1t1es zoekt men haast altijd te vergeefs. Bovendien ­-
j' zijn de daarop gestelde straffen meestal verouderd. Ook
j
lzilám i
,5