HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 31

JPEG (Deze pagina), 825.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

s i
1 i
3‘ E
zttelike te leggen in de handen van die derde, voordat zij de
.etgeen kooper hebben bereikt, om op die manier weer zijn
‘neemt i recht van retentie als onbetaalde verkoper te doen ‘
ger het herleven, daar volgens het Engels recht de blote
gepast, koopovereenkomst reeds het eigendom doet overgaan.
Evenals Totaal overbodig was het deze maatregel bij ons in
e heeft te voeren, daar bij een koop tegen kontant geld de
storiese eigendom zelfs na de levering niet overgaat, en het
en, zo dus vanzelf spreekt, dat de verkoper de bevoegdheid
ziening l heeft te eniger tijd op de goederen beslag te
zoverre leggen ten tijde van het vervoer. Ook op het gebied
zijn en der handelsvennootschappen en het leerstuk der
ze wet- vertegenwoordiging wordt onze praktijk beheerst door
iandels­ het Engels recht, almede hierom, dat door de uit-
‘echten, breiding van het handelsverkeer tal van nieuwe vragen 1
aillisse­ zich hebben voorgedaan, waarop het oude recht geen
mdslag. antwoord gaf terwijl men in het Engels recht een
ie een Q billike regeling vond, die niet kon worden geacht in
Engels strijd te zijn met de beginselen van het oude recht.
1t Act" De eigenaardige toestand van ons strafrecht dient
brand- nog vermelding. Hier in Holland, waar men sedert een
Engels eeuw een Wetboek van Strafrecht heeft, kan men zich
hiervan nauweliks een samenleving voorstellen, waar men dit l
ie kolo­ niet heeft. De redenen, waarom de codiücatie van het
zpassing strafrecht wordt vereist, zijn zo dringend en zo algemeen
Curieus erkend, dat men bij ons dit reeds lang ter hand had
ginselenê moeten nemen. Tot nu toe is het nog niet gebeurd.
ransitu" Wel hebben wij in alle Zuid Afrikaanse Kolonies wetten l
toppage op de Strafrechtsvordering, maar verder zijn we nog
rerleendi niet gekomen. Ons strafrecht is nog gemeen recht,
en derde gewoonterecht. Wel zegt VAN DER LINDEN, 1) onze jongste
» bèsïagj 1) Handboek 2 : 1 § 3 No. I2,
ä
ë
l
2
Q