HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 27

JPEG (Deze pagina), 771.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

iq, `
l
j l
@ 27
­C WCC toch een min of meer constante richting geeft. Geheel
mgC¤» anders echter is het gesteld met een rechtsstelsel als
TEMBU het onze, dat feitelijk niets anders is dan gewoonte-
VIJVCFS recht, zowel in zijn oorsprong als in zijn verdere
Staaïb g ontwikkeling. Daar knelt geen band van wettelik
*t HOI voorschrift, de rechter kan het verouderde, het zich ,
schtèr niet meer aan het volksbewustzijn aansluitende, ver-
C ICC? { werpen en vrijelik toepassen hetgeen het volk, zij
Wshks het ook dikwels onbewust, zich zelf als wet heeft
gesteld. Immers de gewoonte had van oudsher niet
i . .
j alleen een rechtscheppende kracht 1n aanvulling van
ons recht, maar ook een afschaffende. 1) Wel vinden
we verschil van mening over de vraag of de gewoonte
Ct ons ook een geschreven wet kan afschaffen, 2) maar ik zeg
IVIOCCI ‘ het mijn oud­leermeester, FOCKEMA ANDRE.«E,3) na, ,,met
1- In het oog op bekende feiten" is het aannemelik, dat
OSSICL I de gewoonte zelfs een geschreven wet kan afschaffen.
a·bSOï'" Hadden de schrijvers, in plaats van op een rescript van
OPVCD CONSTANTUN4), het oog gericht op hun eigen geschiedenis
*YC¤dC en rechtsontwikkeling, ze zouden geen ogenblik ge- 1
Zsïfs I twijfeld hebben eenpariglik de afschaffende kracht van
ntgaat Q
en en 5
d . ? I) Cf. FOCKEMA ANDREAE, Aantekeningen op de Inleiding van I
Emile DE Gkoorr, Deel 2 pag. 7, DE Gizoor, Inleiding 1. 2. 22, GROENE-
üg (IC { WEGEN ad Dig. 1. 3. 3,2, v. L. Room.-Holl. recht 1. 3. §§ IO en
ingang 11, idem Cens. Forens. 1. 1. §§ 12-15, VOET 1. 3. 27, HUBER,
1: men E Hed. Rechtsgel. 1. 2. 52, Vinnius ad Inst. 1. 2. g No. 5, V. D.
LINDEN, Handboek 1. 1. § VII, Christin. Dec. Curiae Belg. vol.
fOHda·' , 4 dec. 187. I
aseren ; 2) Zie bijv. 0. a. contra GROENEWEG. ad Cod. 8.53.2, Christin.
mkêm F Dec. Curiae Belg. vol. 1. dec. 291, no. 3 en pro VINNIUS ad Inst.
, 1. 2. g, no. 5, VOET 1. 5. 37 en v. D. LINDEN, Handboek 1. 1. §VII.
3) T, a. p.
4) Cod 8. 53,. 2.

l ,1