HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 25

JPEG (Deze pagina), 786.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

l
in het l in 1899 het Kaapse Hof er in het geheel geen bezwaar
zwaad, tegen zag met die leer te breken 1) en terug te keren, tot
drang, wat m. i. ook het juiste standpunt is van ons recht
»f con- en het zwaartepunt legde niet meer in het vermogen
e van om te onderscheiden tussen goed en kwaad, maar in
emeen het al of niet vrijwillige van de daad. De bedoeling .
aar ik om te misdoen veronderstelt de macht tot uitoefenen
geheel en controleren van de wil; waar die ontbreekt, kan
geheel een daad niet als een vrijwillige worden beschouwd,
plaats en dus van een misdaad geen sprake zijn.
.N DER De gevallen, waar men het Engels recht, dat niet
iet zo in ons systeem thuis hoorde, heeft toegepast, zijn niet
Scherp talrik. Groter invloed heeft het Engels recht echter
ran de daar uitgeoefend, waar het bij verschil van mening
, waar onder de schrijvers de schaal naar de Engelse kant
en wil deed overslaan. Een merkwaardig voorbeeld hiervan
e staat Q is de aanname in de Kaap­Kolonie van de stelling, dat
en wil volgens ons recht de mum van een verbintenis bestaat
n een in de tegenprestatie, dat de overeenkomst tussen
·ehoeft partijen geen verbintenis schept tenzij de persoon, aan
erhan- wie iets beloofd is, van zijn kant iets heeft gegeven
zg, dat of zich tot iets heeft verbonden; het zuivere Engels
orzaak beginsel. In eerste instantie schijnt men daar het .
indien Engels recht te hebben gevolgd zonder onze schrijvers
iet de te hebben geraadpleegd, maar toen in 1904 het Trans-
aad te L vaalse I-lof in de zaak van Roon v. WALLACH 2)
n het j had beslist, dat elke overeenkomst niet klaarblijkelik
an de onmogelik, welbedacht en ernstig aangegaan, door al
zit dat personen bevoegd te contracteren, en hebbende een
1) vide R. v. HAY 16 S. C. 290.
I 2) 1904 T. S. 187.