HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 24

JPEG (Deze pagina), 851.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

zt
l` 3
V
24
waarbij de lijder, hoewel nog in het bezit van het l in
vermogen te onderscheiden tussen goed en kwaad, teg
toch gedreven wordt door een onweerstaanbare drang, wa
die hij met geen mogelikheid kan weerstaan of con- en
hij troleren, vervolgde hij: ,,of een zodanige phase van om
I krankzinnigheid door de mediese wereld algemeen hei
QP wordt aangenomen, kan ik U niet zeggen, maar ik om
moet U er op wijzen, dat het aan het recht geheel en
onbekend is; dat het inderdaad door het recht geheel eel
ïäïë geignoreerd wordt." Had de Hoofdrechter, in plaats en
van goedsmoeds de Engelse leer te volgen, VAN DER
LINDEN geraadpleegd, dan had hij zeker niet zo in
Qi, onkrities tegenover het Engels recht gestaan. Scherp tal
A genoeg stelt vAN DER L1NDEN1) aan de aanvang van de da:
behandeling van deze kwestie het hoofdbeginsel, waar Cm
hij zegt: ,,Aan degeen, wien het aan verstand en wil de
ontbreekt, kunnen de misdaden, welke hij in die staat Q is
begaat, niet toegerekend worden/' Verstand en wil vo
zijn o. a. dus twee noodzakelike vereisten van een in
gjlï misdaad; dat hier vrije wil bedoeld wordt behoeft pa
geen betoog. Ook VAN HOOGENDORP, in zijne Verhan- Wi
deling over de Misdaden 9) zegt duidelik genoeg, dat of
bij misdaden niet zozeer de daad als wel de oorzaak j be
om te doen onderzocht wordt, ,,in zo verre, dat indien E1
uyt krachte eener andere oorzaak meer dan met de fê
wille misdaan worde, zulk een buyten misdaad te l V3
zijn gezegd wordt." Dat geen beginsel van het i ha
1, Rom.-Holl. recht ons dwong, zo stokstijf aan de Ol?
lt;. Engelse regel vast te houden, blijkt uit het feit dat pt
:,,1 ) Handboek 2 . 1 . §4 No. 5. {
“l, 2) Cap. 13,7, VII. 1
iliïïç E
r= E ,
1iï- 5
j
ïili _s
2