HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 15

JPEG (Deze pagina), 820.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

ë C "‘?¢.A
il j
¤ 2

i I5
alleen, geen werk, waarin men zich zomaar thuis voelt. Alleen
gewijde na jarenlange studie kan men er mee vertrouwd raken. i R
oor de Bovendien kunnen wij niet volstaan met de aanhaling
irijvers van het Romeins recht, wij moeten eerst overtuigd
nening ii zijn, dat hetgeen wij willen aanvoeren, in ons recht
middel is gerecipieerd, zodat wij naast het Corpus juris ook i
en, dat moeten raadplegen onze schrijvers. Het gevolg hier- T
conden van is geweest, dat wij het Corpus juris zelf maar ,
ig van al te dikwels hebben verwaarloosd en alleen op de
ervan schrijvers zijn afgegaan, ook daar, waar ze naar hun
an die beste weten alleen het Romeins recht trachten weer
te geven. Maar al te dikwels hebben wij vergeten,
tot de wat hieromtrent VAN DER KEESSEL zeer terecht zegt 1)
>m niet pi nl. dat onder het Romeins Recht niet moet worden
n, over verstaan die gewone en algemene mening daar- .;
lat die omtrent, maar de ware en werkelike betekenis
Yanderê ervan, - niet de ,,vulgaris et communis opinio de
moeten iis, sed vera et genuina earundem sententia." -. ‘
i voor-; Natuurlik erkennen ook wij met hem, dat wanneer
s recht de konstante praktijk van het Hof de juiste geest i
werken van het Romeins recht heeft verworpen, of een van .
ns uren de latere wetten nooit is gerecipieerd, van het gebruik
om het van het Hof niet mag worden afgeweken. Waar
;en zijn echter in de vorige eeuw zoveel meer nieuw licht
nor eenl geworpen is op het Romeins recht en gebleken is,
werken dat zo menige, zelfs ,,communis atque receptissimae
opiniones", niet meer te verdedigen zijn, werken wij
ben alleen onze onkunde in de hand, door niet meer l
en vanl aandacht te schenken aan de moderne schrijvers i
wij in omtrent het Romeins recht, en niet het voorbeeld te
INIANUS ­­­­ë­­
juris is 1) Th. zg.

ll
ë
l
i M