HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 14

JPEG (Deze pagina), 833.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

i ' i T" ‘ ‘ c ‘ ä
l
ng i
l, f
l ¢
lä l
il *¤
lï I4 l
·eschat, kunnen we meer belan stellin niet alleen E ec
· ,
1 maar ook meerdere waardering voor daaraan gewijde na
I aandacht verwachten. Tot nu toe waren wij voor de Bo
l kennis van ons gemeen recht alléén op de schrijvers var
aangewezen en stonden wij bij verschil van mening jl zijr
onder hen geheel machteloos. Een controle­middel is j
ll ­ . . . ‘@
gg had men niet, omdat men nog niet had ingezien, dat j mo
,?§ `uist die oude keuren ons licht in stri'dvra en konden va1
l' . J te
ll geven. Alleen door geschiedkundige bestudering van al
`xl * .. . . . ‘l
lj ons recht kunnen wij tot een juist begrip ervan sch
komen, en als geschiedkundige bronnen staan die bes
keuren en costumen vooraan. te
Wanneer we bedenken, dat van de 16dC tot de wa
Q, 19de eeuw een zeventigtal juristen van naam, om niet 4 nl.
ll .
je eens te gewagen van het aantal mindere goden, over jj ve;
ll ons emeen recht hebben geschreven en dat die om
jj Z> ’ 1
V ·. • ·. è
jj schrijvers niet zijn commentatoren op een of anderj err
wetboek, maar dat wij uit hunne beweringen moeten iis,
opmaken wat recht is, kunt U zich wel een voor- Ne
stelling maken, hoe moeilik het moet zijn ons recht de
it . . ll
op te sporen. Bovendien heeft men op die werken va
meestal geen behoorlik register, zodat men soms uren de
let . J
jl achtereen een boek moet zitten doorbladeren, om het j va
punt te vinden, waarnaar men zoekt. Die werken zijn ec]
l" in het Hollands of Latijn gesteld, talen, die voor een ge
groot deel van onze juristen de weg tot die werken da
afsluiten. op
Naast het costumierrecht van Holland hebben wij all
lt ook het Romeins recht als een van de bronnen van aa
U V . .. . a
Q ons recht te beschouwen. Weliswaar hebben w1j 1n 5 on
1. . . 2
de verzameling van de wetgeving van _lUSTINIANUSl ­­
een vrij afgerond geheel, maar het Corpus juris is
,ï;
gi
l

§
ä