HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 11

JPEG (Deze pagina), 781.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

1 l
l II P
Lt ï algemeen zou gegolden hebben voor de Verenigde _.
:r ‘ Nederlanden, dat er trouwens ook niet was, en nooit P
tl geweest is ten tijde van de Republiek.
k Met de conclusie, dat het Rom.­Holl. recht ons
g gemeen recht is geworden, hebben we het vage begrip
is l van de ,,wetten en rechten naar vaderlantse manieren r‘
I) ` gebruijckelijk" enigszins scherper omlijnd. Ik zeg met
te j opzet eenigszins scherper, want ook dit begrip is niet
is l zo scherp, als men wel zou willen wensen. Dat recht
»p Q bestond ten tijde van de Republiek uit een samenstel
rn van algemene placaten, plaatselike keuren en costumen
2, g en het gemeen recht. Dat gemeen recht was weer
112 samengesteld uit het Oud­l·Iollands costumierrecht en
et j het Romeins recht, voorzoverre het zbz sz¢ósz'dz'zmz was
le ; gerecipieerd.
d. nl Bemoeilikt wordt het bepalen, wat bij ons recht
le, , is, ook nog door het feit, dat bij ons alleen zodanige
ds Z regelen, die algemeen gegolden hebben voor de gehele
ve c Provincie Holland, kracht van wet hebben. Wij hebben
tg, dus ons gemeen recht te zoeken in die placaten, die
xd, ? voor de gehele Provincie waren uitgevaardigd en zich
rs. Q aanpasten aan de omstandigheden van Zuid Afrika, in
ds de keuren en costumen, voorzoverre ze geacht kunnen W
or- W worden het gemeen recht weer te geven en in onze
en schrijvers omtrent het Rom.-Holl. recht. De placaten
Jet P liggen verspreid over de negen delen van het Groot
flat Placaat Boek, elk deel enige duizenden bladzijden
P dik, een authentieke verzameling van alle keuren ‘
ontbreekt en een collectie aan te leggen gaat met
R veel moeilikheden gepaard, daar ze in de handel
[AN, · haast niet meer te krijgen zijn. Wij waarderen dan
, ook ten zeerste het werk van de Vereniging tot
l
l il