HomeDe vivisectie en de kerkPagina 13

JPEG (Deze pagina), 534.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 10.49 MB

1]
en Schotsche geestelijken, sloot zich bij het verhandelde op G
Augustus aan en stelde voor hiervan mededeeling te doen aan
het Congres.
Dit voorstel ging uit van Rev. Jorm. BAIRD J. P. en werd
ondersteund door Rev. W. ALLAN, M. A.
Geteekend door:
Rev. A. S. HEWLETT, repr. Church League
of England.
Rev. Jomv BAIRD J. P.
q Rev. W. ALLAN, M. A.
Miss VVoonwARD, hon.secr. of the Church
League of England.
H. T. OBERMAN, D. Th.
l Pastor C. BLUM, Zwitserland.
Verschillende leel<en·deelnen1ers uit Frank-
rük, Zwitserland, Bohemen, Engeland,
Duitschland en Nederland.
Dr. STEINWENDER, Straatsburg.
Dekan SCHMITTHENNER, Baden ,,
Deze Vereeniging werd als deel van de organisatie van den
VVereldbond tegen de vivisectie en tot bescherming van dieren
daarin opgenomen.
De Secretaris van den Internationalen Bond (waarvan de
organisatie, evenals die van de nationale afdeelingen, spoedig
j zal worden ter hand genomen), zal gaarne bewijzen van instem-
ming in ontvangst nemen van hen, die zich bü de Nederland-
sche afdeeling wenschen aan te sluiten.
Adres: Dr. H. T. OBERMAN, Vlissingen.