HomeDe mensch en de oorlogPagina 7

JPEG (Deze pagina), 539.27 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

à VOORWOORD.
In de ,,Wereldbibliotheek" is eene, door Nico van
Suchtelen bezorgde, vertaling van Chalmers Mit-
chell’s Evolution and the War verschenen.
Het werkje, dat mij alleen in deze vertaling bekend
is, heeft ­- getuige ook eene zeer waardeerende be-
spreking in het Nieuws van den Dag ­- nog al op-
gang gemaakt.
In zooverre als het boekje waarschuwt tegen het
verwarren van natuurwetenschappelijke hypothesen
met vaststaande wetten en tegen het, zonder meer,
f' toepassen van zulke ,,wetten" op de menschelijke
maatschappij kan ik met den schrijver medegaan,
maar verder ook niet. Als leider op het gebied der
Evolutie kan ik den schrijver niet erkennen, daartoe
gaat zijn vergelijking tusschen bepaalde groepen van
menschen en dieren te mank en daarvoor is hij
klaarblijkelijk te vooringenomen tegen de resultaten
_ van het moderne erfelijkheids~onderzoek.
Uitdrukkingen als: ,,Bateson heeft de sluizen p
opengezet voor allerlei dogmatische bakerpraat" ‘